valmennukset

Valmennamme niin yksilöitä kuin tiimejäkin hyödyntäen työpsykologista tietoa sekä monipuolisia ja tutkittuja psykometrisiä arviointimenetelmiä. Tiimivalmennuksemme auttavat parantamaan tiimin yhteistyötä ja tukevat tiimien kykyä hyödyntää tiimin erilaisia vahvuuksia. Yksilövalmennuksemme räätälöidään yksilöllisesti henkilön tavoitteet huomioiden.

Coaching johtajille ja esihenkilöille

 

Esihenkilön rooli on usein palkitseva, mutta haastava. Erityisesti uudemmat esihenkilöt voivat kokea riittämättömyyden tunteita johtaessaan persoonaltaan erilaisia yksilöitä, kohdatessaan haastavia henkilöjohtamisen tilanteita ja kokiessaan osin ristiriitaisia odotuksia organisaation eri tasoilta.

Esihenkilötyötä tehdään omalla persoonalla, jolloin tärkeimpiä työkaluja henkilöjohtamisessa on oma itsetuntemus. Hyvän itsereflektiokyvyn onkin tutkimuksissa toistuvasti todettu ennustavan henkilöjohtamisessa menestymistä – itsensä tunteva esihenkilö pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä kiinnittämään tietoista huomiota alueisiin, jotka ovat itselle vähemmän luontaisia. Itsensä tunteva ja työssään jaksava esihenkilö pystyy myös ymmärtämään erilaisia persoonia ja mukauttamaan omaa luontaista toimintatapaansa johtaessaan persoonaltaan erilaisia yksilöitä.

Coaching esihenkilöille ja johtajille
Tiimivalmennus

TIIMIVALMENNUS

 
Toteutamme tiimivalmennuksia hyödyntäen tutkittua ja suosittua workplace big five -menetelmää.  Tiimivalmennus tarjoaa tietoa tiimin erilaisista persoonallisuuden piirteistä ja niiden vaikutuksesta työhön. Tiimivalmennus lisää saamamme palautteen perusteella tiimin jäsenten keskenäistä ymmärrystä ja auttaa rakentamaan luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä tietosuojaselosteen mukaisesti, sivuston käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön