Susi lampaan vaatteissa – psykopaatti organisaatiossa

Psykopatia ja erityisesti narsismi ovat olleet paljon viime vuosina esillä keskustelupalstoilla ja kahvipöytäkeskusteluissa. Erityisesti narsismiin voi olla enää vaikea suhtautua vakavasti, koska termistä on tullut lähes synonyymi haastavalle henkilölle. Vaikka aihetta on käsitelty paljon, halusimme kirjoittaa siitä. Miksi? Psykopatia ja narsismi eivät ole kadonneet ilmiöinä, vaan aiheuttavat edelleen organisaatiossa merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä haittoja.

Monissa meissä on jonkin verran psykopaattisia tai narsistisia piirteitä. Kuten kaikki persoonallisuuspiirteet ja niiden yhdistelmät, myös nämä asettuvat jatkumolle, jonka yläpäässä voidaan puhua narsismista tai psykopatiasta. Tällöin piirteet ovat niin korostuneet, että ne leimaavat kokonaisvaltaisesti henkilön käyttäytymistä ja tunne-elämää ja siten aiheuttavat myös ympäristölle ongelmia.

Psykopaatit eivät juurikaan tunne pelkoa tai ahdistusta, minkä vuoksi esimerkiksi valehtelu on heille hyvin helppoa.

Narsismin ja psykopatian piirteet ovat osittain päällekkäisiä – sekä narsisti että psykopaatti saattavat toimia häikäilemättömästi ja omaa etuaan ajaen, mutta narsisteilla ei esiinny samanlaista tunnekylmyyttä ja empatian täydellistä puuttumista kuin psykopaateilla. Psykopaateilla onkin aivojen rakenteellisia ja hermostollisia poikkeavuuksia. Psykopaatit eivät esimerkiksi juurikaan tunne pelkoa tai ahdistusta, minkä vuoksi esimerkiksi valehtelu on heille hyvin helppoa. Patologinen valehtelu onkin osa tyypillisen psykopaatin oirekuvaa. He ovat usein ilmaisussaan niin vakuuttavia, että psykopaatin kanssa tekemisissä oleva henkilö alkaa todennäköisemmin epäilemään itseään kuin psykopaatin kertomusta.

Psykopaatit ovat usein ilmaisussaan niin vakuuttavia, että psykopaatin kanssa tekemisissä oleva henkilö alkaa todennäköisemmin epäilemään itseään kuin psykopaattia.

Vaikka psykopatia yhdistetään usein rikollisuuteen, psykopaatit, joilla on riittävän hyvä impulssikontrolli sekä korkea älykkyys saattavat päätyä vankilan sijaan yritysjohtajiksi. Psykopaattien tarkasta lukumäärästä on vaikea saada luotettavaa tietoa, mutta esitettyjen arvioiden mukaan yritysjohtajien lisäksi psykopaatit olisivat yliedustettuina esimerkiksi asianajajien ja myyjien keskuudessa. Tämä on loogista, koska kaikissa edellä mainituissa ammateissa vaaditaan ominaisuuksia, jotka ovat luontaisia psykopaateille. Pelkoreaktion puuttuminen voi näyttäytyä poikkeuksellisen hyvänä paineensietokykynä. Myös itsevarmuudesta ja karismaattisuudesta on hyötyä myynti- ja esiintymistilanteissa.

Psykopaatin palkkaaminen on aina organisaatiolle iso riski – psykopaattisille henkilöille tyypillinen impulsiivinen ja jännityshakuinen käyttäytyminen voi aiheuttaa yritykselle taloudellisia ja oikeudellisia vahinkoja.

Huolimatta joistakin psykopaateille tyypillisistä vahvuuksista psykopaatin palkkaaminen on aina organisaatiolle iso riski. Psykopaattien on todettu hyödyntävän organisaation resursseja itsekkäisiin tarkoituksiin. Psykopaatille tyypillinen impulsiivinen ja jännityshakuinen käyttäytyminen voi myös johtaa myös siihen, että psykopaatti voi ottaa organisaation kannalta vahingollisia riskejä, jotka voivat johtaa taloudellisiin ja oikeudellisiin vahinkoihin.  Psykopaatti voi myös pilata organisaation maineen. 

Myös henkilöstön pahoinvointi on tyypillistä psykopaattien johtamissa yrityksissä. Psykopaatti kaipaa ympärilleen jännitystä, ihailua ja nauttii erilaisista sosiaalisista peleistä. Hän tyypillisesti riitauttaa henkilöitä organisaatiossa edistääkseen omia tarkoitusperiään ja sysää tylsinä pitämänsä työtehtävänsä muille. Psykopaattinen esihenkilö saattaa lytätä ja kiusata alaisiaan. Tämä näkyy organisaatiossa tyypillisesti henkilöstön tiheänä vaihtuvuutena sekä kasvavina sairauspoissaoloina.

Kun psykopaatti on jo organisaatiossa, ollaan haasteen edessä.

Psykopaatit tekevät tyypillisesti hyvän ensivaikutelman työhaastattelussa ja tulevatkin usein palkatuiksi tehtävään. He ovat pinnallisesti viehättäviä ja itsevarmoja. He osaavat lukea ihmisiä hyvin ja mukautua toimimaan tilanteessa niin, että saavuttavat tavoitteensa. Asiaan perehtymättömien henkilöiden voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta tunnistaa psykopaattia ja toisinaan psykopaatit onnistuvat johdattamaan harhaan myös alan ammattilaisia.

Kun psykopaatti on jo organisaatiossa, ollaan haasteen edessä. Yritysten olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota psykopatiapiirteisiin jo rekrytointivaiheessa – huolellinen henkilön taustojen tarkistaminen sekä ammattilaisen toteuttama henkilöarviointi vähentävät riskiä psykopaattisen henkilön palkkaamiseen.

IKIGAI Assessments

IKIGAI Assessments

IKIGAI on moderni työpsykologiyritys. Tuemme asiakkaitamme osuvien rekrytointien tekemisessä sekä tiimien ja yksilöiden kehittämisessä. Tiimimme koostuu työelämään erikoistuneista psykologeista, joiden tausta on henkilöarviointityössä, työterveydessä ja HR:ssä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä tietosuojaselosteen mukaisesti, sivuston käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön