TUNNEÄLY – TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN YKKÖSTAITO

Tunneälystä puhutaan paljon ja se määritellään usein tulevaisuuden työelämän yhdeksi tärkeimmistä taidoista. Tunneäly on tutkimusten mukaan yhteydessä työssä menestymiseen ja jopa onnellisuuteen elämässä – mutta mitä se on ja miksi sitä kannattaisi arvioida myös rekrytointien yhteydessä?

Tunneälystä puhutaan paljon ja se määritellään usein tulevaisuuden työelämän yhdeksi tärkeimmistä taidoista. Globaalisti tunneälyn arviointi on yleistä myös rekrytointien ja henkilöarviointien yhteydessä, mutta Suomessa siihen on keskitytty hämmästyttävän vähän. 

Yksi syy sille, miksi tunneälyn arviointi ei ole päässyt osaksi yritysten rekrytointiprosesseja, lienee se, että suuresta aiheeseen liittyvästä kiinnostuksesta huolimatta monelle on epäselvää, mitä tunneäly oikeastaan on. Monelle siitä tulee mieleen empaattisuus tai jonkinlainen pehmeys raikkaana vastapainona tuloskeskeiselle työelämälle. 

Tunneälyä voi kuvata joukoksi tunne- ja sosiaalisia taitoja, joka vaikuttaa tapaamme havainnoida ja ilmaista itseämme, toimia ihmissuhteissa, selvitä haastavista tilanteista sekä käyttää omien ja muiden tunteiden tuottamaa tietoa tarkoituksenmukaisesti.

Tunneäly on kuitenkin huomattavasti tätä laajempi kokonaisuus, ja paljon muutakin kuin niin sanottuja pehmeitä taitoja. Tunneälyä voi kuvata joukoksi tunne- ja sosiaalisia taitoja, jotka vaikuttavat tapaamme havainnoida ja ilmaista itseämme, toimia ihmissuhteissa, selvitä haastavista tilanteista sekä käyttää omien ja muiden tunteiden tuottamaa tietoa tarkoituksenmukaisesti. Tunneäly auttaa meitä saavuttamaan tavoitteita, toimimaan taitavasti muiden kanssa ja tekemään ratkaisuja, jotka tuovat itselle ja muille hyvinvointia. 

Monissa tutkimuksissa johtajan tunneälyn on todettu olevan yhteydessä johdetun organisaation tuloksellisuuteen, luovuuteen sekä muutoskyvykkyyteen.

Erityisen olennaista tunneäly on johtamisen kannalta. Monissa tutkimuksissa johtajan tunneälyn on todettu olevan yhteydessä johdetun organisaation tuloksellisuuteen, luovuuteen sekä muutoskyvykkyyteen. Henkilöjohtamisen kannalta tunneäly on keskeistä: se ennustaa kykyä johtaa erilaisia ihmisiä, käsitellä ihmisten välisiä ongelmia, ja luoda luottamusta organisaatiossa. Tunneälyn vaikutukset eivät selity pelkällä työilmapiirillä, johtajan älykkyydellä, persoonallisuudella tai johtajan aiemmalla työkokemuksella. Itse asiassa tunneälyn merkitys on joissain tutkimuksissa havaittu olevan näitä tekijöitä voimakkaampikin. 

Tunneälyn tärkeys ei rajoitu pelkästään esimies- ja johtotason tehtäviin, vaan vaikutukset ulottuvat monenlaisissa työtehtävissä toimimiseen ja niissä menestymiseen. Tunneäly kulkee käsi kädessä esimerkiksi koetun hyvinvoinnin sekä itsensä toteuttamiskyvyn kanssa. Tunneälykäs henkilö tuntee itsensä ja osaa toimia itselleen uskollisesti, Tämä ennustaa hakeutumista itselle sopiviin työtehtäviin, joissa hän menestyy, viihtyy ja voi hyvin. 

Tunneälykäs henkilö tuntee itsensä ja osaa toimia itselleen uskollisesti, Tämä ennustaa hakeutumista itselle sopiviin työtehtäviin, joissa hän menestyy, viihtyy ja voi hyvin. 

Tunneälyllä on siis suuret vaikutukset niin yksittäisen työntekijän työmotivaatioon ja hyvinvointiin kuin organisaation taloudelliseen menestykseen. Onneksi tunneälyä voi mitata luotettavasti – tahtoisitko sinäkin tunneälyn arvioinnin osaksi seuraavaa rekrytointiasi?

IKIGAI Assessments

IKIGAI Assessments

IKIGAI on moderni työpsykologiyritys. Tuemme asiakkaitamme osuvien rekrytointien tekemisessä sekä tiimien ja yksilöiden kehittämisessä. Tiimimme koostuu työelämään erikoistuneista psykologeista, joiden tausta on henkilöarviointityössä, työterveydessä ja HR:ssä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä tietosuojaselosteen mukaisesti, sivuston käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön